ปรมาจารย์ด้าน Vi

YouTube Video
*ให้รู้กว้าง ไม่ต้องรู้ลึก เพื่อให้เห็นภาพรวบของธุรกิจ 
*การวิเคราะห์ตัวเลข ยอดขาย ต้นทุน การเติบโตของธุรกิจ
*แต่อย่าลืมวิเคราะห์แนวโน้มของการเติบโต การตอบรับของลูกค้า และคู่แข่ง


Comments