รู้การเงิน ก็สามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้

YouTube Video


วิธีซื้อหุ้น
1. ซื้อหุ้นดี
2. ราคาเหมาะสม
3. ผู้บริหาร

ทำ stock watch list = แผนการวิเคราะห์หุ้นที่ต้องการจะซื้อแต่ยังไม่รู้ รอโอกาส


Comments